Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6999

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 17 februari 2010

aan de minister van Justitie

Vrouwelijke genitale verminking - Aantallen in BelgiŽ - Vervolgingen

seksuele verminking
officiŽle statistiek

Chronologie

17/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1484

Vraag nr. 4-6999 d.d. 17 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2003 werd 6 februari uitgeroepen tot de Internationale Dag van Zero Tolerance tegen vrouwelijke genitale verminking. Genitale verminking is een daad van geweld die indruist tegen alle fundamentele rechten. Slachtoffers lopen blijvende letsels op die hun gezondheid ernstig in gevaar brengen.

Genitale verminking vindt niet enkel in het buitenland plaats. Ook in BelgiŽ vindt men vrouwelijke genitale verminking terug in bepaalde gemeenschappen.

In BelgiŽ werden, naast de bestaande specifieke wetgeving, nog enkele stappen gedaan om deze schadelijke praktijk een halt toe te roepen.

Zo werd op 15 december 2008 het Nationaal Actieplan (NAP) 2008-2009 inzake de strijd tegen geweld op vrouwen goedgekeurd. Tijdens een InterministeriŽle conferentie in het tweede semester van 2009 zou een nieuw actieplan tot stand komen met een verruimd toepassingsveld. Naast partnergeweld, de meest voorkomende vorm van geweld tegen vrouwen, zouden ook gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en genitale verminking onder het aandachtsgebied van het nieuwe NAP vallen.

Daarnaast heeft de Senaat in 2004 (stuk nr. 3-523) en in 2009 (stuk nr. 4-533) een resolutie aangenomen betreffende genitale verminkingen. Beide resoluties wijzen op de verantwoordelijkheid die BelgiŽ draagt in het bestrijden van deze vorm van geweld tegen vrouwen.

Ik zou daarom graag het volgende willen vragen:

- Zijn er cijfers beschikbaar over het aantal gevallen van genitale verminking in ons land?

- Betreffende de toepassing van de geldende wetgeving in BelgiŽ zijn er momenteel gerechtelijke dossiers lopende betreffende genitale verminking? Zijn er die al tot een vervolging hebben geleid?

- De Commissie voor nomenclatuur zou codes voor preventie en kwalificatie toekennen voor het misdrijf van seksuele verminking, zoals het in artikel 409 van het Strafwetboek is opgenomen. Is dat ondertussen gebeurd?