Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6767

van Christiane Vienne (PS) d.d. 2 februari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Overeenkomst tussen Frankrijk en BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belastingen - Avenant - Grensarbeiders - Beroepsinkomsten - Aanvullende gemeentebelasting - Bepaling - Bedrag voor de gemeenten - Raming

belastingovereenkomst
dubbele belasting
Frankrijk
loonbelasting
grensarbeider

Chronologie

2/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 )
5/3/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6767 d.d. 2 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Artikel 3 van het avenant bij de overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake

inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de avenanten van 15 februari 1971, van 8 februari 1999 en 12 december 2008 bepaalt : ďIn het Slotprotocol van 10 maart 1964 wordt na het punt 6 een punt 7 toegevoegd dat als volgt luidt : ď7. Voor het vaststellen van de aanvullende belastingen die worden gevestigd door de Belgische gemeenten en agglomeraties, houdt BelgiŽ, niettegenstaande elke andere bepaling van de Overeenkomst en van het Aanvullend Protocol inzake grensarbeiders, rekening met de beroepsinkomsten die in BelgiŽ vrijgesteld zijn van belasting volgens de Overeenkomst en dit Protocol. Die aanvullende belastingen worden berekend op de belasting die verschuldigd zou zijn in BelgiŽ indien de desbetreffende beroepsinkomsten van Belgische oorsprong zouden zijn.Ē

Dit zo lang verwachte manna uit de hemel zal de financiŽle situatie van talrijke gemeenten sterk verbeteren.

Deze bepaling is van toepassing vanaf 1 januari 2009.

Op hoeveel raamt u de bedragen die de betrokken gemeenten zullen kunnen innen?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2010 :

Momenteel beschikt de administratie niet over de nodige gegevens om op de vraag te kunnen antwoorden.