Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6440

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 11 januari 2010

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Algemene en sectorale begrotingshulp van 2008 tot 2010 - Kredieten - Actieve of passieve rol van BelgiŽ - Prioriteiten

ontwikkelingshulp
financiŽle hulp

Chronologie

11/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 )
12/2/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6440 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds een aantal jaren heeft begrotingshulp meer en meer ingang gevonden als hulpmodaliteit in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Samen met de eigen inkomsten van het partnerland en de bijdragen van andere donoren worden daarmee nationale en / of sectorale meerjarige ontwikkelingsplannen in de strijd tegen armoede ondersteund. Daarnaast kunnen gelijklopende interventies van capaciteitsopbouw van de financiŽle planning- en controlesystemen en -structuren van de partnerlanden worden uitgevoerd.

De begrotingshulp wordt ofwel rechtstreeks, in een " pool " met andere donoren of gedelegeerd aan een andere donor ter beschikking gesteld van het partnerland. De taken op vlak van gemeenschappelijk opvolging worden verdeeld tussen de verschillende donoren. De Belgische samenwerking speelt een actieve rol, al dan niet als " lead donor " bij de opvolging van het programma en van de politieke dialoog of het is een stilzwijgende partner.

1. Kan de geachte minister een overzicht geven van de verschillende kredieten die in 2008 werden toegekend in het kader van begrotingshulp?

2. Kan hij daarbij aangeven over welke sector of algemene begrotingshulp het gaat?

3. Kan hij ook telkens aangeven of het gaat om een " pool " met andere donoren, rechtstreekse of gedelegeerde begrotingshulp?

4. Kan hij ook telkens duidelijk maken welke rol ons land heeft: een actieve, al dan niet als " lead donor " of een " stilzwijgende "?

5. Kan hij daarbij aangeven bij welke algemene of sectorale begrotingshulp er technische bijstand of capaciteitsopbouw wordt verleend?

6. Kan hij dezelfde gegevens verstrekken voor de reeds gerealiseerde of in uitvoering zijnde kredieten voor 2009?

7. Kan hij dezelfde gegevens verstrekken voor de begroting van 2010?

8. Kan hij dezelfde gegevens verstrekken voor elk Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP), afgesloten tijdens deze legislatuur? Welke is daarbij de verhouding van begrotingshulp tegenover de totale enveloppe van elk ISP?

9. Hanteert hij een bepaalde verdeelsleutel voor de toewijzing van de middelen aan begrotingshulp binnen de enveloppe van een ISP?

10. Zijn er bepaalde sectoren of thema's waar hij prioritair begrotingshulp inzet?

11. Welke zijn de criteria waar een land aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor begrotingshulp?

12. Werden bepaalde kredieten aan een bepaald land al opgeschort? Zo ja, om welke redenen?

Antwoord ontvangen op 12 februari 2010 :

1. In 2008 werden de volgende vastleggingen goedgekeurd:

Land

Sector

Bedrag

Rol

TA

Burundi

Basket Fonds Onderwijs

5 MEuro

Actief

1 expert BTC

Burundi

Multi Donor Trust Fund via WB (algemene BH)

4 MEuro

Stilzwijgend

nihil

Oeganda

Basket Fund Lokale Overheid

4 MEuro

Actief

1 expert BTC

Oeganda

Basisgezondheidszorg- rechtstreeks sectoraal

10 MEuro

Lead donor

1 expert BTC

Peru

Gezondheidssysteem- rechtstreeks sectoraal

3 MEuro

Lead donor

1 expert BTC

2. Zie hoger.

3. Zie hoger.

In het vademecum voor begrotingshulp is trouwens als voorwaarde opgenomen dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking enkel in een programma van begrotingshulp kan stappen als tenminste één andere donor daaraan deelneemt.

4. Zie hoger.

5. Zie hoger.

6.

Land

Sector

Bedrag

Rol

TA

Mozambique

Basket Fonds Algemene Begrotingshulp, gedelegeerd via COM

12 MEuro

Stilzwijgend

nihil

Rwanda

Basket Fonds Justitie, gedelegeerd via Nl

5 MEuro

Stilzwijgend

nihil

Tanzania

Lokale Overheid – rechtstreeks sectoraal

2 + 27 MEuro

Actief, Lead in 2010

2 experts BTC

7. De planning van de begrotingshulp voor 2010 is als volgt:

Land

Sector

Bedrag

Rol

TA

Bolivia

Basket Fonds Basisgezondheidszorg

10 MEuro

Actief

2 experts BTC

Rwanda

Basisgezondheidszorg- rechtstreeks sectoraal

5 MEuro

Lead

2 experts BTC

Moambique

Basket Fonds Tax Reform

3 MEuro

Actief

1 expert BTC

Mozambique

Informatisatie financieel beheer Staat, gedelegeerd via Noorwegen

2,5 MEuro

Stilzwijgend

nihil

Oeganda

Basisgezondheidszorg- rechtstreeks sectoraal

10 MEuro

Actief

1 expert BTC

Oeganda

Onderwijs, rechtstreeks sectoraal

12 MEuro

Actief

1 expert BTC

Peru

Gezondheidssysteem- rechtstreeks sectoraal

6 MEuro

Lead

1 expert BTC

Vietnam

Basket Fonds Onderwijs

5 MEuro

Actief

1 expert BTC

8.

Land

ISP

Begrotingshulp

% van het ISP


Benin

2008-2011

6 MEuro, algemeen of sectoraal, te bepalen

11,5


Bolivia

2008-2011

10 MEuro, gezondheid

25


Burundi

2010-2013

Nihil – nog te bepalenDRC

2010-2013

nihilMali

2009-2012

Nihil – nog te bepalenMarokko

2010-2013

6 MEuro, in landbouw, te bestuderen

7,5


Mozambique

2009-2012

12 MEuro algemene BH, gedelegeerd aan COM

2,5 MEuro beheer staatsfinanciën, gedelegeerd aan Noorwegen

30


Niger

2009-2012

12 MEuro basket fonds gezondheid, te bestuderen

23


Oeganda

2009-2012

20 MEuro sectoraal gezondheid

12 MEuro sectoraal onderwijs

50


Palestina

2008-2011

nihilPeru

2010-2013

6 MEuro sectoraal gezondheid

15


Senegal

2010-2013

nihilTanzania

2010-2013

27 MEuro, sectoraal lokale besturen

45


9. Tijdens het opstellen van het basisdossier (analyse fase) voor het toekomstige ISP worden de criteria (zie 11) geanalyseerd. Indien het land in aanmerking komt en indien de partner begrotingshulp voorstelt, wordt maximum 50 % van de enveloppe voorbehouden voor begrotingshulp in 1 of 2 sectoren. Algemene begrotingshulp is eerder de uitzondering en kan enkel via gedelegeerde samenwerking met de EU of de WB.

10. De sectoren hangen af van de weerhouden sectoren in het ISP. Maar in de praktijk wordt begrotingshulp vooral gebruikt in gezondheidszorg, onderwijs en ter ondersteuning van lokale besturen.

11. a. minimale garanties inzake goed bestuur door de overheid van het ontvangende land: dit wordt jaarlijks gemeten door de Wereldbank via zijn IRAI index (IDA Resource Allocation Index); in deze index wordt aan landen een score gegeven van 1 (slecht beheer gedurende jaren) tot 6 (goed beheer gedurende jaren); een gemiddelde waarde wordt berekend over 16 variabelen, onderverdeeld in 4 secties. Voor begrotingshulp van België komen enkel landen in aanmerking waarvoor de score voor Public Management en Institutions van de IRAI hoger is dan 2,5.

b. macro-economische stabiliteit: voor begrotingshulp komen enkel landen in aanmerking die ofwel géén krediet opgenomen hebben bij het IMF (omdat de macro-economische evenwichten onder controle zijn) ofwel on track zijn in hun programma met het IMF

c.aanwezigheid van multi-donor overleg: België gebruikt begrotingshulp enkel indien de Europese Commissie en/of de Wereldbank reeds middelen vrijmaakt voor begrotingshulp en waar kan worden samengewerkt met tenminste één bilaterale donor.

d. betrouwbaarheid van het Public Finance Management systeem: de analyse wordt gemaakt van:

12. Tot op heden werden nog geen kredieten aan een bepaald land opgeschort.

Als gevolg van de politieke crisis in Niger is één van de mogelijke sancties het opschorten van de begrotingshulp. Voorlopig is de hulp enkel uitgesteld, in afwachting van de resultaten van de politieke dialoog tussen EU en Niger (in het kader van de Lomé-akkoorden).