Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6427

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 11 januari 2010

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Wegcode - Inbreuken - Artikel 82 (Rijwielen en hun aanhangwagens)

overtreding van het verkeersreglement
tweewielig voertuig
geldboete
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

11/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 )
21/1/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6426

Vraag nr. 4-6427 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 82 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg bepaalt de technische voorschriften voor rijwielen en hun aanhangwagens, zoals het hebben van lichten en reflectoren, een geluidstoestel, de remmen en de afmetingen.

De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren. Inbreuken tegen bovenvermeld artikel behoren tot overtredingen van de eerste graad.

In de meeste gevallen wordt bij een inbreuk tegen de wegcode een geldboete opgelegd. Dat kan via een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking. In sommige gevallen of als er een betwisting is van de onmiddellijke inning of minnelijke schikking kan men voor de politierechtbank worden gedagvaard.

Bij een verkeersovertreding door een minderjarige zijn het de ouders die aansprakelijk zijn en dus worden aangeschreven om de boete te betalen.

1. Hoeveel inbreuken op artikel 82 werden vastgesteld in 2006?

a. Hoeveel maal werd de geldboete vereffend via onmiddellijke inning?

b. Hoeveel maal werd de geldboete vereffend via minnelijke schikking?

c. Hoeveel maal werd de inbreuk behandeld door de politierechtbank?

d. Hoeveel maal werd er in dit geval een geldboete opgelegd door de politierechtbank?

e. Hoeveel maal werd er een andere strafmaat opgelegd door de politierechtbank?

f. Hoeveel maal werd er geen gevolg gegeven aan de vaststellingen van een inbreuk tegen artikel 82?

g. Hoeveel maal werd een inbreuk tegen artikel 82 bij min-zestienjarigen vastgesteld?

h. Graag kreeg ik deze gegevens per provincie.

2. Graag kreeg ik dezelfde gegevens voor de jaren 2007 en 2008.

Antwoord ontvangen op 21 januari 2010 :

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de minister van Justitie.

Ik verwijs de senator naar het antwoord van de minister van Justitie, aan wie de vraag ook werd gesteld (4-6426).