Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6268

van Pol Van Den Driessche (CD&V) d.d. 10 december 2009

aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Energiebesparende investeringen - Belastingverminderingen

energiebesparing
belastingaftrek
inkomstenbelasting
verwarming

Chronologie

10/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2010 )
23/3/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6267

Vraag nr. 4-6268 d.d. 10 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik word aangesproken door mensen die energiebesparende investeringen overwegen en zich vragen stellen bij de zekerheid van fiscale maatregelen in de toekomst. Meer in het bijzonder gaat het om personen die de omschakeling willen maken van een oude stookolieketel naar een condenserende aardgasketel. Omdat de betrokken personen nog over redelijk wat stookolie beschikken, willen zij ervoor opteren de investering uit te stellen tot 2010. Deze mensen stellen zich echter de vraag of in 2011 dezelfde fiscale aftrek zal gelden als in 2010.

Daarom wil ik de volgende vragen stellen:

1. Blijft de maatregel, die in belastingsvermindering voor energiebesparende investeringen voorziet, behouden?

2. Zal in 2011 (dezelfde) belastingsvermindering gelden als in 2010 of wordt die herbekeken?

Antwoord ontvangen op 23 maart 2010 :

Hierbij heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord dat terzake werd gegeven door de vice-eerste minister en minister van Financiën Didier Reynders.