Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6077

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie

Intercommunautaire BTW-fraude - Screening - Wijzigingen bestuurders en zaakvoerders

BTW
fraude
Europese Unie
belastingaangifte
fiscale controle
belastingadministratie
ondernemingsdirecteur
belastingfraude

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
21/4/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3775

Vraag nr. 4-6077 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ter voorkoming van intercommunautaire BTW-fraude wordt bij de start van een onderneming een screening doorgevoerd. Zo'n screening gebeurt echter niet systematisch wanneer een onderneming wordt overgenomen of ge´nfiltreerd door mogelijk malafide ondernemers.

Als de benaming, het adres, de rechtsvorm of de activiteit verandert, moet een aangifte 604B worden ingediend. Daarna moet dezelfde procedure worden gevolgd als bij het formulier 604A, dus eventueel ook met de bijkomende vragenlijst 604Abis.

Als de bestuurders of zaakvoerders wisselen, moet daarentegen geen aangifte 604B worden ingediend. Verandering in het bestuur, van eigendom of in de eigendomsstructuur heeft op zich immers geen gevolgen voor het regime van de BTW. Als een controlekantoor weet krijgt van een wijziging van bestuurders of zaakvoerders in rechtspersonen, moet specifiek het profiel van de nieuwe gemandateerden worden bekeken. Dit kan aanleiding geven tot een diepgaander onderzoek. Maar het controlekantoor wordt meestal slechts informeel of toevallig op de hoogte gebracht van zulke wijzigingen. Er bestaat namelijk geen procedure waardoor de controlekantoren systematisch in kennis worden gesteld van de aanstelling van nieuwe bestuurders of zaakvoerders.

Omdat wijzigingen in het management moeten worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, is een risicoanalyse met behulp van text-mining (een techniek om geautomatiseerd informatie uit tekst te halen) in theorie mogelijk. De Ondersteuningscel BTW-Carrouselfraude (OCS) heeft die mogelijkheid onderzocht maar vond ze te duur en te ingewikkeld.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de controlekantoren systematisch op de hoogte te laten brengen van het wisselen van bestuurders of zaakvoerders?

Is het mogelijk de griffie van de rechtbank van koophandel te verplichten zulke wijzigingen van bestuurders of zaakvoerders door te geven aan het betrokken controlekantoor? Zo ja, welke maatregelen heeft hij dan reeds genomen om een vlotte transfer van gegevens naar de controlekantoren te verzekeren?

Antwoord ontvangen op 21 april 2010 :

Aangezien de vraag zuiver betrekking heeft op de werking van de fiscale administratie en niet op de interactie tussen de fiscus en andere diensten op het vlak van fraudebestrijding ressorteert deze vraag onder de bevoegdheid van de minister van Financiën aan wie deze vraag eveneens werd gesteld met nummer 4-3774.