Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5973

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Federale politie - Boerka - Dienstnota

politie
politiecontrole
kledingstuk
rondschrijven
islam

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
26/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4009

Vraag nr. 4-5973 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Als we de informatie van het dagblad Le Soir van 1 augustus 2009 mogen geloven, is er in de federale politie een dienstnota die bepaalt dat alleen vrouwelijke agenten de identiteit van vrouwen in boerka mogen controleren.

Kan de minister ons een kopie van die nota bezorgen?

Kan de minister de nodige maatregelen nemen opdat elke politieagent(e) zijn of haar opdracht zou kunnen vervullen en gelijk wie, ongeacht het soort kleding dat hij of zij draagt, zou kunnen controleren?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

De nota waarvan sprake werd ondertussen door de commissaris-generaal opgeheven.

In artikel 34 somt de wet op het politieambt de personen die het voorwerp kunnen uitmaken van een wettelijke controle door de politieambtenaren van de lokale politie en van de federale politie, te weten:

De politieambtenaren moeten tussenkomen binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen. In casu kunnen mannelijke agenten ook optreden.