Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5944

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Federale politie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen

politie
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
regionale verschillen

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3199

Vraag nr. 4-5944 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het jaarverslag van de Vaste Commissie voor taaltoezicht voor het 2007 blijkt dat zich bij de centrale diensten van de federale politie een zeer grote evenwichtsverstoring ten nadele van het Nederlandstalige kader voordoet. Voor alle lagere trappen samen zijn er 2 248 Nederlandstaligen tegenover 2 289 Franstaligen. Dat is een verhouding van 49,55 Nederlandstaligen tot 50,45 Franstaligen. Dat wijkt beduidend af van de taalkaders 52,94 Nederlandstaligen tot 47,06 Franstaligen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om dit onevenwicht recht te trekken ?