BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5944

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Federale politie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
________
politie
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
regionale verschillen
________
7/12/2009 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3199
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5944 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het jaarverslag van de Vaste Commissie voor taaltoezicht voor het 2007 blijkt dat zich bij de centrale diensten van de federale politie een zeer grote evenwichtsverstoring ten nadele van het Nederlandstalige kader voordoet. Voor alle lagere trappen samen zijn er 2 248 Nederlandstaligen tegenover 2 289 Franstaligen. Dat is een verhouding van 49,55 Nederlandstaligen tot 50,45 Franstaligen. Dat wijkt beduidend af van de taalkaders 52,94 Nederlandstaligen tot 47,06 Franstaligen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om dit onevenwicht recht te trekken ?