Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5801

van Hugo Vandenberghe (CD&V) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Weigering tot overwerken - Inzetten van taxi's - Kosten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
bestuurder
overuur
taxi

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4551

Vraag nr. 4-5801 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind september 2009 zijn zon veertig treinreizigers midden in de nacht op kosten van de NMBS met een taxi naar huis gebracht. De laatste trein van Brussel naar Oostende reed niet meer, omdat de machinist Oostende niet kon halen zonder overuren te kloppen, iets wat hij weigerde.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1.Hoeveel keer heeft er zich de voorbije tien jaar een gelijkaardige situatie voorgedaan, waarbij de machinist weigerde om overuren te maken?

2.Wat was de kostprijs van de taxiritten voor de passagiers en de het nachtelijk transport voor de trein?

3.Acht de geachte minister het wenselijk maatregelen te nemen opdat dergelijke toestanden in de toekomst vermeden zullen worden?