Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-58

van Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) d.d. 7 november 2007

aan de minister van Mobiliteit

Verkeersovertreding door buitenlanders Ė Processen-verbaal (Verdragen tot uitwisseling van kentekengegevens - Statistische gegevens)

registratie van een voertuig
uitwisseling van informatie
EU-onderdaan
buitenlandse staatsburger
officiŽle statistiek
politie
gemeentepolitie
wegverkeer
overtreding van het verkeersreglement
bilaterale overeenkomst
geldboete

Chronologie

7/11/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007 )
20/12/2007 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-8
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-147

Vraag nr. 4-58 d.d. 7 november 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op onze Belgische wegen worden jaarlijks processen-verbaal opgemaakt van buitenlanders die onze wegcode niet respecteren. Indien de bestuurder kan geÔdentificeerd worden, wordt de boete onmiddellijk geÔnd. Zo kan de buitenlandse overtreder niet ontsnappen aan het betalen van zijn boete voor de overtreding.

Anders is het wanneer er een proces-verbaal dient opgesteld te worden waarbij men de bestuurder niet staande kon houden. In dit geval moet het voorstel tot minnelijke schikking overgemaakt worden aan de buitenlander die de inbreuk beging.

Met verschillende landen hebben we ondertussen verdragen over het uitwisselen van kentekens. Naar ik begrepen heb, verschillen de verdragen van een uitwisseling van gegevens tot recht van inning.

1. Met welke landen heeft BelgiŽ ondertussen verdragen tot uitwisseling van kentekengegevens en in welke landen kan BelgiŽ bij een buitenlandse overtreder de boete (bijvoorbeeld. via een deurwaarder) gaan vorderen?

2. Hoeveel overtredingen, en voor welk totaalbedrag, werden jaarlijks op onze wegen begaan door inwoners van deze landen sinds de totstandkoming van het verdrag tot heden?

3. Hoeveel overtredingen werden er sinds 2000 jaarlijks begaan per land van de Europese Unie waarmee geen verdrag is afgesloten? Voor welk totaalbedrag was dit jaarlijks?