Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5723

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Wijziging van voornaam of familienaam - Publicatie in het Belgisch Staatsblad

achternaam
Staatscourant
wetspublicatie

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
4/3/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4923

Vraag nr. 4-5723 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 5 van de wet van 15 mei 1987 betreffende namen en voornamen bepaalt dat het koninklijk besluit waarbij een naamsverandering wordt toegestaan, vermeld moet worden in het Belgisch Staatsblad.

Zijn er uitzonderingen waardoor in noodgevallen, of op verzoek van de aanvrager, afgezien kan worden van de publicatie van het koninklijk besluit over deze naamsverandering in het Staatsblad?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2010 :

Overeenkomstig het tweede lid van artikel 5 van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen kan iedere belanghebbende binnen zestig dagen na de publicatie van de familienaamsverandering hiertegen verzet aantekenen. Zonder voorafgaande publicatie zou de verzetsprocedure niet kunnen starten. Op de verplichting tot publicatie van het koninklijk besluit waarbij de naamsverandering wordt toegestaan bestaan dan ook geen uitzonderingen.