Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5633

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Regie van de Gevangenisarbeid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof

strafgevangenis
Rekenhof (BelgiŽ)
balans

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3305

Vraag nr. 4-5633 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij meerdere staatsdiensten met afzonderlijk beheer blijft het tijdig voorleggen van rekeningen aan het Rekenhof een aanslepend probleem. Op 15 oktober 2008 beschikte het Rekenhof nog niet over de rekeningen 2007 van de Regie van de Gevangenisarbeid.

Welke maatregelen heeft de Minister reeds genomen om deze achterstand weg te werken ?