Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-562

van Louis Ide (CD&V N-VA) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Zelfdodingen - Aantallen - Verdeling over de regio’s

zelfmoord
officiële statistiek
geografische spreiding

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
16/4/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-452

Vraag nr. 4-562 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag handelt over het aantal zelfdodingen. Het is belangrijk om naast de nationale cijfers ook over de regionale en provinciale cijfers te beschikken. De regio’s, verantwoordelijk voor preventie, hebben dan een zicht op de situatie om aldus hun preventiebeleid beter kunnen af te stellen op de noden. Daarom had ik van de geachte minister graag een antwoord gehad op de volgende vragen:

1. Hoeveel zelfdodingen waren er in België, in de jaren 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007?

2. Kan de geachte minister deze cijfers opsplitsen per regio (Vlaanderen, Wallonië en Brussel), ook opgesplitst naar de hierboven vermelde jaartallen?

3. Kan de geachte minister deze cijfers opsplitsen per provincie, ook opgesplitst naar de hierboven vermelde jaartallen?

Antwoord ontvangen op 16 april 2008 :

1. 2004 is het meest recente jaar waar voor alle gewesten gegevens over zelfdoding beschikbaar zijn. In 2004 werden er 1 975 zelfdodingen geregistreerd in België via de overlijdenscertificaten.

2. Via de overlijdenscertificaten werden, in 2004, 1 085 zelfdodingen aangegeven in het Vlaamse Gewest, 171 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 719 in het Waalse Gewest.

Aantal gevallen van zelfdoding2003200420052006
Vlaams Gewest1 0741 0851 115
Brussels Hoofdstedelijk Gewest193171152174
Waals Gewest719

3. Onderstaande tabel geeft het aantal zelfdodingen, geregistreerd in 2004 via de overlijdenscertificaten per provincie.

Aantal gevallen van zelfdoding200320042005
West-Vlaanderen236233252
Oost-Vlaanderen292286275
Antwerpen243277279
Limburg133124124
Vlaams-Brabant170165185
Henegouw266
Luik232
Namen130
Waals-Brabant52
Luxemburg39

Bronnen :

1. Statistische overlijdensformulieren — Observatorium voor Gezondheid en Welzijn — Studiedienst van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

2. Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Team Gegevensverwerking en Resultaatopvolging.

3. Communauté française. Direction générale de la Santé. Cellule naissances — décès.