Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5607

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Federale Overheidsdients (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijke derden - Terugvorderingen van gedetineerden

ministerie
arbeidsongeval
aansprakelijkheidsvordering
gedetineerde
financiŽle solvabiliteit

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2564

Vraag nr. 4-5607 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks keert de overheid belangrijke bedragen uit aan overheidspersoneelsleden die slachtoffer werden van een arbeidsongeval of aan hun rechthebbenden. Het gaat over bezoldigingen tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loonverlies) en vergoedingen voor medische kosten, en over rente of kapitaal bij blijvende arbeidsongeschiktheid of bij overlijden.

Wanneer personeelsleden van federale overheidsdiensten door de fout van derden slachtoffer worden van een arbeidsongeval, kan de overheid de vergoedingen die ze betaald heeft aan de betrokken personeelsleden-slachtoffers of aan hun rechthebbenden, recupereren bij de aansprakelijke derden. Een onderzoek van het Rekenhof wees uit dat de dienst Uitvoering van Straffen en Maatregelen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie systematisch niet terugvordert van gedetineerden omdat men er automatisch van uitgaat dat ze onvermogend zijn. Die conclusie, zonder enig onderzoek vooraf, is niet verzoenbaar met het zorgvuldigheidsbeginsel van de overheid. Er is geen reden om aan te nemen dat elke gedetineerde per definitie onvoldoende vermogend is of zal blijven. Bovendien doet de werkwijze afbreuk aan de eenheid van optreden van de overheid.

a. Om hoeveel dergelijke dossier gaat het gemiddeld per jaar ?

b. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om ook de terugvorderingen van gedetineerden volledig te laten uitvoeren ?