Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5452

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Electrabel - Reclamecampagne "Working Kids" - Seksisme - Maatregelen inzake het respect voor het beginsel gelijkheid van kansen in de reclame

elektriciteitsvoorziening
reclame
discriminatie op grond van geslacht
gelijke behandeling
vrouwenbeweging
participatie van vrouwen
gelijke behandeling van man en vrouw

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3281

Vraag nr. 4-5452 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de reclamecampagne “Working Kids” van Electrabel, die ons leert dat Electrabel “vandaag investeert voor morgen”, besturen kleine jongens enorme machines, isoleren ze daken, enzovoort. We zien echter geen meisjes die deze werken uitvoeren. Ze voorzien de jongens wel van eten en drank.

Die reclame bevestigt de bestaande stereotypen, terwijl men toch streeft naar het toegankelijk maken van alle beroepen voor meisjes. Dergelijke reclamecampagnes, die op het eerste gezicht onschuldig lijken, vergroten de bestaande ongelijkheid.

Voornoemde campagne is trouwens al aan de kaak gesteld door de feministische vereniging Vie féminine, die er ook een prijs aan toegekend heeft wegens het seksistische karakter van de campagne. De jury hekelt een toekomstvisie waar de heersende patronen overal blijven bestaan.

Bent u van plan maatregelen te nemen tegen dergelijke seksistische reclame en in het bijzonder tegen voornoemde campagne?