Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5370

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Europese Unie (EU) - IsraŽl - Akkoord - Voorwaarden - Uitvoering - Uitstel van de Top EU-IsraŽl van mei naar juni 2009 - Redenen

Europese Unie
IsraŽl
samenwerkingsovereenkomst
overeenkomst (EU)
Palestijnse kwestie

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
21/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3496

Vraag nr. 4-5370 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kan de minister mij bevestigen dat de meeste lidstaten van de Europese Unie niet tevreden zijn met de voorwaarden waarin het akkoord tussen de Europese Unie (EU) en IsraŽl van april 2009 werd gesloten?

Is BelgiŽ van plan voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van het akkoord?

Biedt het Belgische voorzitterschap van de EU de mogelijkheid dit akkoord opnieuw ter discussie te stellen? Zo ja, welke hoofstukken?

Zijn de verklaringen van de IsraŽlische collega van de minister van aard om dit akkoord op de helling te zetten?

De top tussen IsraŽl en de EU werd verplaatst van mei naar juni 2009. Wat betekent dat?

Hoe kan de Europese Unie, zonder dat het parlement is geÔnstalleerd, een dergelijke leider ontvangen?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2010 :

De gevolgen van het Israëlisch offensief op Gaza in december 2008 en januari 2009, de Israëlische verkiezingen in februari 2009, de blokkade van Gaza, de voortzetting van de kolonisatiepolitiek en de weigering van de huidige Israëlische regering om haar vorige engagementen in het kader van het Israëlisch-Arabisch conflict te respecteren hebben de parameters van de relaties tussen de Europese Unie en Israël veranderd.

België benadrukt het respect voor het internationaal recht in de internationale betrekkingen, met inbegrip van de betrekkingen met Israël.

Het houden van een Top tussen Israël en de Europese Unie werd niet ter sprake gebracht gedurende het jaar 2009. Aan de andere kant werd geen enkel akkoord tussen de Europese Unie en Israël gesloten in de maand april in 2009.