Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5364

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Palestina - Gaza - Wederopbouw - Internationale hulp - Belgische hulp - Controle op de begunstigden van de fondsen

Palestijnse kwestie
Palestina
IsraŽl
internationale hulp
ontwikkelingshulp
bilaterale hulp

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3242

Vraag nr. 4-5364 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op de donorconferentie voor de wederopbouw van de Palestijnse stad Gaza die in Sharm El-Sheikh heeft plaatsgehad, hebben de vijfenzeventig donorlanden beloofd om 4,5 miljard dollar te schenken, gespreid over twee jaar.

De Europese Unie heeft aangekondigd dat ze in 2009 aan het Palestijnse volk 554 miljoen dollar zou storten.

BelgiŽ heeft een bijkomende inspanning gedaan van 6 miljoen dollar bovenop het budget dat al uitgetrokken is voor hulp aan Palestina.

De internationale gemeenschap heeft erop gewezen dat de fondsen nauwlettend moeten worden gecontroleerd zodat ze niet in de handen vallen van mensen met slechte bedoelingen.

Heeft BelgiŽ een dergelijke controle georganiseerd op het geld dat ze zal storten voor de wederopbouw van de Gazastrook?