Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-535

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid

dokter
parkeerterrein
eerste hulp
geneeskundige noodhulp
wegverkeer
beroep in de gezondheidszorg

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-290
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2273

Vraag nr. 4-535 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dokters op ronde en parkeren, het blijft jammer genoeg een moeilijke combinatie zonder te moeten vrezen bekeurd te worden. Ondanks alle initiatieven en bemiddelingspogingen blijven de parkeerklachten van huisartsen op ronde zich opstapelen. Vooral steden als Antwerpen en Gent laten zich vaak negatief opmerken aangaande deze problematiek. Ik sluit me dan ook bij het standpunt van de Orde van Geneesheren aan, dat er dringend nood is aan een uniform beleid binnen het gebruik van parkeerplaatsen door huisartsen op ronde.

Het kan volgens de Orde van Geneesheren niet langer dat huisartsen tijdens hun ronde steeds moeten voorzien in een parkeerticket en indien zij toch hieraan voldoen de kans oplopen bekeurd te worden als hun huisbezoek wat uitloopt.

Is de geachte minister bereid aangaande deze opmerkingen een wettelijk kader te ondernemen?