Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5110

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 1 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals

Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
sociale zekerheid
informatica
Rekenhof (BelgiŽ)
organisatie zonder winstoogmerk
audit
financiŽle audit

Chronologie

1/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5113

Vraag nr. 4-5110 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een voorontwerp van verslag van de audit van het Rekenhof over de samenwerking met de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Smals, het eigen informaticabedrijf van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ), werd op 26 juni 2008 aan elk van de leidinggevende ambtenaren van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid toegestuurd. Bij brief van 12 september 2008 hebben zij daarop gezamenlijk een antwoord verstrekt na besprekingen in het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. Bij brief van 4 maart 2009 werd het auditverslag toegestuurd aan de verschillende toezichthoudende ministers van de OISZ. Op die brief werd niet gereageerd.

1.Heeft de minister dit auditverslag ontvangen als medetoezichthoudende minister over de Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten (RSZ-PPO)?

2.Waarom werd niet gereageerd op de toezending van dit verslag?

3.Als er op een latere datum toch werd gereageerd, wanneer is dat dan gebeurd? Is een afschrift van deze reactie beschikbaar?

4.Welke elementen van de audit waren in het bijzonder van toepassing op de samenwerking van de RSZ-PPO met de vzw Smals? Welke eventueel niet?