Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5095

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 1 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Rekenhof - vzw Smals - Openbare Instelling van sociale zekerheid - Medezeggenschap

informatica
sociale zekerheid
Rekenhof (BelgiŽ)
organisatie zonder winstoogmerk
medebeheer

Chronologie

1/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-5095 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het Rekenhof moet de medezeggenschap van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die niet deelnemen aan het bestuur van de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Smals, het eigen informaticabedrijf van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid, verzekerd worden via het College van de OISZ. Dit moet ook tot uiting komen in de statuten van de vzw of in het samenwerkingsreglement. Op 12 september 2008 kondigde het College van de OISZ aan dat deze aanbeveling opgevolgd zou worden. De rol van het College zou verduidelijkt worden in de statuten en/of het samenwerkingsreglement en/of het huishoudelijk reglement.

Meer dan een jaar na datum zouden deze aanpassingen overal doorgevoerd moeten zijn. Hebben intussen alle OISZ de nodige wijzigingen aangebracht in hun statuten, hun samenwerkingsreglement en/of hun huishoudelijk reglement? Zo nee, welke zijn er dan nog niet in orde en wat onderneemt de geachte minister om dit in orde te brengen?