Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5091

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 1 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

VZW Smals - Facturen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Controle

sociale zekerheid
informatica
organisatie zonder winstoogmerk
Rekenhof (België)
facturering
BTW
belastingontheffing

Chronologie

1/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-5091 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Smals is het eigen informaticabedrijf van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid. Op de facturen van deze VZW aan de Openbare Instellingen van sociale zekerheid wordt geen belasting over de toegevoegde waarde (BTW) aangerekend. Men verwijst hierbij naar de vrijstelling bepaald in artikel 44, § 2, 1°bis, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Volgens dat artikel is geen BTW verschuldigd op diensten van een kostendelende vereniging.

Deze vrijstelling is aan verschillende voorwaarden onderworpen. Ze geldt bijvoorbeeld enkel voor diensten. De levering van goederen is enkel toegestaan voor zover dat duidelijk bijkomstig is. Deze diensten mogen uitsluitend worden verstrekt aan leden, zo niet worden alle activiteiten van de vereniging aan BTW onderworpen. Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, geldt de vrijstelling van rechtswege: het is niet nodig daarvoor een vergunning of erkenning te bekomen bij de BTW-administratie. Het Rekenhof merkte hierbij zeer sec op: “ Of telkens aan de verschillende voorwaarden van de vrijstelling was voldaan bij de facturatie aan de instellingen, was geen voorwerp van [ons] onderzoek. ” (Informaticabedrijven van de overheid - Samenwerking van de overheid met de vzw Smals, blz. 32, 4.4.3).

1.Welke instantie controleert dan wel of op de facturen van de vzw Smals al dan niet BTW aangerekend moet worden?

2.Werden bij deze controles ooit facturen gevonden van diensten waarvoor niet voldaan was aan de verschillende voorwaarden voor vrijstelling?