Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4926

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 4 november 2009

aan de minister van Justitie

Wijziging van de voornaam of familienaam - Nationaliteitsvereiste - Verblijfplaats

illegale migratie
vreemdelingenrecht
achternaam
nationaliteit
buitenlandse staatsburger
verblijfplaats

Chronologie

4/11/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5724

Vraag nr. 4-4926 d.d. 4 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wet van 15 mei 1987 bepaalt de modaliteiten voor de verandering van namen en voornamen. Artikel 2 stelt: “ Elke persoon die enigerlei reden heeft om van naam of voornaam te veranderen, kan daartoe aan de minister van Justitie een met redenen omkleed verzoek richten. ” De term “ persoon ” is hierbij wel zeer ruim.

1.Kunnen ook personen die niet de Belgische nationaliteit hebben van deze bepaling gebruik maken?

2.Zo ja, moeten deze personen dan legaal in België verblijven op het moment van de aanvraag, of geldt deze bepaling ook voor illegalen?

3.Als een burger met de nationaliteit van een ander land dan België een naamsverandering aanvraagt in België, wordt dan contact opgenomen met de administratie van dat land? Wordt in het bijzonder nagegaan of deze persoon daar strafbare feiten heeft gepleegd?