Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4864

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 26 oktober 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Pesticiden en biociden - Beperking van het gebruik

duurzame ontwikkeling
verdelgingsmiddel
fytosanitair product
volksgezondheid

Chronologie

26/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5320

Vraag nr. 4-4864 d.d. 26 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 vermeldt in punt 31210-1 dat tegen het jaar 2010 op federaal niveau een plan zal opgesteld worden dat het gebruik en de risico's van pesticiden en biociden moet verminderen.

1. Werd dit plan reeds gepubliceerd? Zo ja, waar en wanneer?

2. Welke wetgevende maatregelen waren hiervoor nodig? Welke wetten en koninklijke besluiten moesten hiervoor goedgekeurd of gewijzigd worden? Zijn sommige daarvan nog in behandeling of in voorbereiding?