Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4729

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 9 oktober 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Ambassades - Personeel - Kennis van het Nederlands - Oekra´ne

ambassade
Oekra´ne
personeel in diplomatieke dienst
taalgebruik

Chronologie

9/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 )
24/11/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-4729 d.d. 9 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vaste Commissie voor taaltoezicht bracht reeds drie adviezen uit (advies 4.227 van 22 oktober 1977, advies 35.272 van 2 april 2004 en advies 39.234 van 17 april 2008) waarin erop wordt gewezen dat, conform artikel 47, ž 5, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT), geco÷rdineerd op 18 juli 1966, de buitenlandse diensten zo georganiseerd moeten worden dat het Belgische publiek zonder enige moeilijkheid bediend kan worden in de landstaal waarvan het gebruik maakt. De SWT moeten worden nageleefd door de buitenlandse ambassades en consulaten, ongeacht of ze daartoe een beroep doen op statutair of contractueel personeel en ongeacht het feit of dit personeel al dan niet de Belgische nationaliteit bezit of al dan niet ter plaatse wordt aangeworven.

Deze adviezen waren reacties op een klacht over de Belgische ambassade van Oekra´ne, waar geen onthaal in het Nederlands mogelijk was.

1. Is het probleem in de Belgische ambassade in Oekra´ne intussen opgelost? Is er op elk ogenblik iemand bereikbaar die het Nederlands voldoende beheerst?

2. Heeft deze zaak geleid tot een onderzoek naar de taalkennis van het onthaalpersoneel op andere Belgische ambassades en consulaten? Zo ja, hoeveel ambassades en consulaten waren dan in het onderzoek betrokken? Op hoeveel daarvan werden gelijkaardige problemen vastgesteld?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

1. Ik kan U verzekeren dat de Ambassade van België te Kiev zo georganiseerd is dat alle klanten perfect in het Nederlands te woord kunnen worden gestaan.

2. De dienst van mijn departement die verantwoordelijk is voor de inspectie van alle diplomatieke en consulaire posten gaat na of de ontvangst van Belgische en buitenlandse bezoekers correct verloopt en of de nodige maatregelen zijn getroffen om Belgen aan het loket en aan de telefoon in onze landstalen te woord te staan.

Ik beschik niet over statistische informatie betreffende problemen met het onthaal.