Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-459

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 4 maart 2008

aan de minister van Landsverdediging

Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Proces "gezondheidszorgen" - Proces "personeelscyclus"

Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers
audit
bestedingen voor gezondheid
beroepsopleiding
beheer
kosten voor gezondheidszorg

Chronologie

4/3/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-702

Vraag nr. 4-459 d.d. 4 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft het interne controlesysteem van de processen “gezondheidszorgen” en “personeelscyclus” binnen het bovenvermelde Instituut onderzocht. Met betrekking tot het proces gezondheidszorgen kwamen daarbij volgende zwakheden van het systeem aan het licht, die om een bijsturing vragen:

- gebrek aan algemene of specifieke opleidingen van het personeel;

- geen georganiseerde registratie van de binnenkomende betalingsaanvragen;

- geen toelichting voor de gerechtigden inzake de berekening van terugbetaalde bedragen;

- geen opvolging van het aantal en de aard van de klachten;

- geen functiescheiding tussen de persoon die de vereiste goedkeuring van de adviserend geneesheer in het systeem ingeeft en de persoon die de terugbetaling berekent;

- onvolledige persoonlijke dossiers van de gerechtigden, zowel wat de verantwoording van het statuut als de actualiteit van de gegevens betreft;

- terugbetaling van verkeerde bedragen als gevolg van de manuele berekening;

- risico op dubbele terugbetaling van remgelden door onvoldoende informatie over de rechthebbenden van de maximumfactuur;

- verrekening door het Instituut van de tussenkomst van de individuele verzekering terwijl artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 december 2002 impliceert dat het Instituut met deze vergoedingen geen rekening mag houden;

- niet-naleving van de voorgeschreven delegatie van bevoegdheden voor de goedkeuring van individuele betalingsdossiers;

- geen real time-informatie over de uitgaven gezondheidszorg beschikbaar (enkel op maandbasis);

- te trage verwerking van de terugkerende betalingen;

- gebrek aan een risicoanalyse voor het bepalen van de uit te voeren controles door de inspectiedienst;

- geen rapportering over de uitgevoerde controles door de inspectiedienst;

- afwezigheid van een monitoringsysteem met betrekking tot het geneesmiddelenverbruik van de gerechtigden van het Instituut.

Welk van deze onvolkomenheden werden intussen weggewerkt? Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de overblijvende onvolkomenheden te saneren?