Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-45

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 29 oktober 2007

aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen

Stookoliefonds - Deelname van de OCMW’s - Stopzetting - Gevolgen

verwarming
OCMW
stookolie
sociaal achtergestelde groep
armoede
energieprijs

Chronologie

29/10/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 )
20/12/2007 Dossier gesloten

Vraag nr. 4-45 d.d. 29 oktober 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Stookoliefonds werd opgericht door de paarse regering in 2004 om de energiefactuur voor de 200 000 armste Belgen betaalbaar te houden. Op 28 september 2007 zijn de OCMW’s uit de raad van bestuur van het Stookoliefonds gestapt. Dit bij wijze van protest tegen de aanpak van de energieproblematiek. Dat de OCMW’s nu uit het Fonds stappen, heeft geen gevolgen voor wie in aanmerking komt voor een tussenkomst van het Fonds. Desalniettemin zijn de OCMW’s het beu dat zij geen inspraak hebben over beslissingen met betrekking tot de rechthebbenden. Het OCMW wil de persoon met problemen actief begeleiden, een louter uitvoerende en administratieve taak is hier niet voldoende. Maatwerk is namelijk de meest efficiënte aanpak. Ook klagen de OCMW’s de diversiteit van de verschillende fondsen met betrekking tot energie aan. Door voor de stookolietoelage te kiezen komt de federale overheid niet tegemoet aan de vraag van de OCMW’s voor één centraal energiefonds.

Wat heeft het opstappen van de OCMW’s als gevolg voor de toekomst van het Stookoliefonds?