Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-40

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 30 oktober 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Departement Defensie - Budgettaire ontsporing - Curatele

begrotingsuitgave
krijgsmacht
begrotingstekort
begrotingscontrole
defensieuitgaven
defensiebegroting
ministerie

Chronologie

30/10/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 )
20/12/2007 Dossier gesloten

Vraag nr. 4-40 d.d. 30 oktober 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 9 oktober 2007 werd het departement Defensie onder curatele geplaatst wegens budgettaire ontsporing. Vanaf heden zou er geen enkele euro meer mogen worden uitgegeven zonder de uitdrukkelijke goedkeuring en toestemming vanwege de inspectie van Financiën. Aanleiding voor deze hoogst uitzonderlijke maatregel is een onderzoek van het monitoringscomité begroting van de thesaurierekening. Dit onderzoek bracht ‘buitensporigheden’ van 100 tot 200 miljoen euro in de boeken van Defensie aan het licht. Gedurende drie jaar ondertussen werd deze rekening al gebruikt voor andere uitgaven dan de uitgaven die de begrotingswet voorschrijft en toelaat.

Hoe zijn de kosten van het departement Defensie op dergelijke manier kunnen ontsporen? Wat maakt het mogelijk dat Defensie de kosten van buitenlandse operaties laat oplopen terwijl er al een enorme draaglast bestaat door de ambitieuze aankoopprogramma’s van minister Flahaut en zijn Chef Defensie, generaal August Van Daele? Dat de budgetverhogingen en de personeelssanering dit betaalbaar zouden maken blijkt hier niet voldoende te zijn.

Waarom heeft de geachte minister nu wel deze beslissing genomen, zeggende dat ze eerst niet bevoegd was voor de controle? Hoe kan net nu de thesaurierekening geplunderd worden zonder dat iemand er iets van opmerkt? Sinds wanneer is de zij op de hoogte van deze feiten? Hoe denkt zij nu nog de budgettaire schade te kunnen beperken? Welke verdere maatregelen gaat zij hieromtrent nemen?