Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-388

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 27 februari 2008

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Farmaceutische industrie - Omzetheffingen

farmaceutische industrie
geneesmiddel
buitengewone belasting

Chronologie

27/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-128
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-553

Vraag nr. 4-388 d.d. 27 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uw voorganger werd door mij meermaals ondervraagd over de omzetheffingen in de farmaceutische industrie (vraag om uitleg nr.†3-1115, Handelingen nr.†3-133 van 17†november†2005, blz. 63, en schriftelijke vraag nr.†3-7925, Vragen en Antwoorden nr.†3-90, blz. 10 733).

Door de wet van 10†juni†2006 tot hervorming van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten werd de omzetheffing op twee punten gewijzigd. Een aantal geneesmiddelen werden vrijgesteld van de heffing (weesgeneesmiddelen, geneesmiddelen die zeer beperkt werden terugbetaald en geneesmiddelen bereid uit bloed). Daarnaast werd de heffing verminderd voor farmaceutische ondernemingen die investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Bovenvermelde wet werd tot tweemaal toe aangepast via programmawetten, maar de uitvoeringsbesluiten lieten op zich wachten omdat er een procedure gestart was bij de Europese Commissie om te onderzoeken of deze heffingskortingen niet zouden vallen onder de ongeoorloofde staatssteun. Dit leidde op het terrein tot veel onduidelijkheid en vele bedrijven wisten niet of ze de heffingskorting nu al dan niet mochten toepassen.

Op 30†januari†2008 werd bekendgemaakt dat de Commissie instemde met de hervorming van Belgische heffing op de omzet van farmaceutische ondernemingen. Na de aanpassingen die door de Belgische overheid werden doorgevoerd, waardoor de steun doelgerichter zal worden verstrekt en de gevolgen ervan zullen kunnen worden geŽvalueerd, kwam de Commissie tot de conclusie dat de maatregelen thans met de gemeenschappelijke markt verenigbaar zijn. De doeltreffendheid van de O & O maatregel moet wel grondig geŽvalueerd worden, de Commissie heeft deze maatregel namelijk slechts goedgekeurd voor een periode van zes jaar.

De voorganger van de geachte minister had me geantwoord dat er een akkoord nodig was van de Commissie over de kennisgeving om over te kunnen gaan tot de uitvoeringsbesluiten van de wet van 10†juni†2006.

Nu het fiat van de Europese Commissie gegeven werd, kan er nu zo snel mogelijk werk gemaakt worden van deze uitvoeringsbesluiten, zodat er duidelijkheid komt voor de bedrijven?

Zullen de bedrijven die toch heffingen hebben betaald voor 2006 recht op terugbetaling hebben?