Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3683

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 25 juni 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Tankkaarten - FOR-contract - Afwijken om ethische redenen - Juridische rechtvaardiging

ministerie
vergoedingen en onkosten
Rekenhof (België)
administratief toezicht
ethiek

Chronologie

25/6/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009 )
7/9/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3683 d.d. 25 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De geachte minister antwoordde op 3 november 2008 aan het Rekenhof dat het FOR-contract betreffende de tankkaarten maximaal moest worden gerespecteerd, maar dat zij zich het recht voorbehoudt om voor haar beleidscel hiervan om ethische redenen af te wijken.

1.Welke “ ethische redenen ” worden hier bedoeld? Kan zij een concreet voorbeeld geven van een afwijking om ethische redenen?

2.Op welke wijze kan men deze “ ethische redenen ” aangrijpen om een afwijking van het FOR-contract juridisch te rechtvaardigen?

Antwoord ontvangen op 7 september 2009 :

1. De aangehaalde ethische redenen hebben betrekking op de arbeidsomstandigheden waarin de werknemers moeten leven, met name in Birma. Aangezien de Federale Overheidsdienst (FOD) de normen van de IAO wil naleven, en er heel wat twijfel bestaat omtrent de naleving van deze normen door de maatschappij Total, werd een andere partner gekozen.

2. De FOD’s zijn nooit verplicht om zich te binden aan een FOR-CMS-contract. Juridisch gezien moet er dus geen enkele verantwoording afgelegd worden.