Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3681

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 25 juni 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Evaluatie van het controlesysteem

ministerie
administratief toezicht
vergoedingen en onkosten
audit
Rekenhof (BelgiŽ)
financiŽle audit

Chronologie

25/6/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009 )
24/11/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3681 d.d. 25 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft bij de federale en programmatorische overheidsdiensten en de federale politie een audit uitgevoerd naar de uitgaven voor het gebruik van tankkaarten door leden van de beleidscellen, houders van managementfuncties en ambtenaren.

Het Rekenhof heeft bij de publicatie van het auditverslag een systeem van interne controle aanbevolen, dat geÔnspireerd is op het systeem dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Defensie toepast. De voorzitter van de FOD Binnenlandse Zaken antwoordde op 13 november 2008 dat zij de interne reglementering en werkmethode zou evalueren en desnoods zal aanpassen.

1.Werd deze evaluatie intussen reeds voltooid? Wat waren de belangrijkste bevindingen?

2.Welke aanpassingen werden als gevolg daarvan effectief doorgevoerd?

3.Welke door het Rekenhof aanbevolen elementen van het systeem van interne controle werden overgenomen? Welke eventueel niet?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

  1. Vooreerst wil ik het lid wijzen op de specifieke samenstelling van het wagenpark van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken. Een groot deel van het wagenpark bestaat uit voertuigen van de interventiediensten bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Uit de evaluatie van de interne werkmethoden, waarnaar u verwijst, blijkt dat het gebruik van de tankkaarten bij de verschillende Algemene Directies en diensten van de FOD Binnenlandse Zaken goed wordt opgevolgd. De tankkaarten die door de verschillende diensten van de FOD Binnenlandse Zaken worden gebruikt worden door de leverancier Total via de FOD Overschrijdende Raamcontracten van de FOD Personeel en Organisatie aangeleverd. De facturen die door Total worden overgemaakt zijn zeer gedetailleerd en bevatten de noodzakelijke gegevens. Daarnaast zijn er ook de reiswijzers van de chauffeurs die worden ingevuld. Voor de meeste voertuigen is bekend wat het gemiddelde verbruik is. Op grond van die informatie wordt door de verschillende diensten de controles uitgevoerd.

  2. De evaluatie heeft tot gevolg dat voor de FOD Binnenlandse Zaken opnieuw een aantal principes betreffende het gebruik van de tankkaarten zullen worden bevestigd. Zo zal de tankkaart worden verbonden aan een bepaald voertuig, zal de verantwoordelijkheid van de chauffeurs in dit kader duidelijk worden vastgelegd en zal per Algemene Directie een wagenparkbeheerder worden aangesteld.

  3. Een groot aantal aanbevelingen in het rapport van het Rekenhof worden door de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken nu al in de praktijk toegepast. Bij het gebruik van de tankkaarten worden nu al de belangrijkste gegevens geregistreerd (identificatie van de chauffeur, plaats en datum van de tankbeurt, kilometerstand van het voertuig, type brandstof, aantal liter dat getankt wordt). Ook de facturen van Total zijn zeer gedetailleerd waardoor een periodieke controle op de correctheid van de facturen mogelijk is. Wanneer facturen door Total worden overgemaakt worden die door de desbetreffende dienst gecontroleerd. Ondanks de al niet geringe inspanningen die door de verschillende diensten van de FOD Binnenlandse Zaken op dit domein worden geleverd zal zoals hiervoor wordt gesteld een aantal principes worden herbevestigd. De piste van het Rekenhof dat de FOD’s zich kunnen inspireren op het systeem van het Ministerie van Landsverdediging is onderzocht, maar zoals aangehaald is het wagenpark van de FOD Binnenlandse Zaken een specifiek wagenpark en in hoegrootheid niet te vergelijken met het eveneens specifieke wagenpark van het Ministerie van Landsverdediging.