Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3557

van Tony Van Parys (CD&V) d.d. 10 juni 2009

aan de minister van Justitie

Schijnhuwelijken - Parketten - Beleidsverschillen

schijnhuwelijk
openbaar ministerie
plaatselijke overheid
gerechtelijke vervolging

Chronologie

10/6/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 )
12/10/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3557 d.d. 10 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De verschillende aanpak van de steden en de gemeenten en parketten inzake schijnhuwelijken leidt tot shopping.

1.Welke zijn per arrondissement de criteria die gehanteerd worden om zich te verzetten tegen een huwelijk?

2.Wanneer wordt in de diverse arrondissementen door de gemeentebesturen het parket ingelicht en wie neemt het initiatief?

3.Handelt elk gemeentebestuur autonoom of gelden normen voor alle gemeenten van een arrondissement en hoe wordt desgevallend op de naleving toegezien?

4.In hoeveel gevallen werden de laatste jaren huwelijken toegestaan waartegen in een ander arrondissement verzet was?

5.In welke richting gebeurde de shopping de laatste jaren (van welk arrondissement naar welk arrondissement)?

6.Hoeveel vervolgingen inzake schijnhuwelijken waren er de laatste jaren per arrondissement?

Antwoord ontvangen op 12 oktober 2009 :

Aangezien de zaken betreffende schijnhuwelijken niet op eenvormige en stelselmatige wijze geregistreerd worden door de parketten, verkeren mijn diensten in de onmogelijkheid om een betrouwbaar statistisch beeld te verstrekken van dit verschijnsel.

De problematiek aangehaald in uw parlementaire vraag zal aan bod komen in een gezamenlijke omzendbrief van de procureurs-generaal die in de loop van het laatste trimester van dit jaar verspreid zou moeten worden. Deze omzendbrief moet de rechterlijke, politionele en bestuurlijke praktijken ter zake uniformeren en coördineren.