Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3495

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 20 mei 2009

aan de minister van Landsverdediging

Afghanistan – Afghaanse strijdmacht – Opleiding – Rol van het Belgische leger - Begeleidingsmaatregelen voor burgerlijke doeleinden

strijdkrachten in het buitenland
Afghanistan
multinationale strijdmacht
totstandbrenging van de vrede
religieus conservatisme
islam
militaire samenwerking

Chronologie

20/5/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 )
22/6/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3495 d.d. 20 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De minister heeft heel wat kritiek gekregen op de aanwezigheid van Belgische troepen aan de zijde van Afghaanse militairen in de opleidingseenheden.

Die kritieken zouden ongegrond zijn als België in de actiezones, samen met de opleidingstaken systematisch sociale acties zou voeren ter ondersteuning van de troepen die niet tot de taliban behoren. Zo zou men bijvoorbeeld middelen ter beschikking kunnen stellen om de meisjes naar school te sturen en de regels van de sharia te wijzigen

Welke begeleidingsmaatregelen voor burgerlijke doeleinden in de actiezones van het Belgisch leger heeft de minister genomen?

Antwoord ontvangen op 22 juni 2009 :

Defensie neemt niet rechtstreeks deel aan missies met civiele doeleinden. Deze taken behoren namelijk tot de bevoegdheid van Ontwikkelingssamenwerking alsook van Internationale Organisaties en NGO’s. In de regio Kunduz in Afghanistan, maken er momenteel vijfentwintig Belgische militairen deel uit van het Duitse « Provincial Reconstruction Team » (PRT). De opdracht van deze PRT componenten – civiel en militair – is om de Afghaanse regering (GIRoA) bij te staan en zodoende haar gezag uit te breiden in de operatiezone van de PRT. De samenwerking met de twee componenten van de PRT moet de voortzetting van de drie volgende belangrijkste objectieven toelaten :

a. Het vergemakkelijken van de reorganisatie of de ontwikkeling van de veiligheidssector ;

b. De bevordering en de ontwikkeling van het bestuur ;

c. Hulp op het vlak van wederopbouw en ontwikkeling.

Deze acties worden eensgezind tot stand gebracht door de instellingen van de GIRoA en de internationale instellingen.

Het civiele en multidisciplinaire gedeelte van het PRT in Kunduz is Duits. Het herneemt onder meer een « Political Officer », een « Development Advisor » en een « Police Advisor », maar ook alle andere raadgevers, specialisten en contractanten in het kader van de wederopbouw en ontwikkeling in deze provincie. Het vooropgestelde doel is niet om de plaats in te nemen van de Afghaanse overheid of om hen de Westerse ideeën op te dringen, maar wel om te handelen als multidisciplinair forum ad interim dat de ontwikkeling van eigen Afghaanse capaciteiten op langere termijn beoogt. In de regio van Kaboul en Kandahar, is het Belgische personeel beperkt tot de omtrek van de luchthavens. Ook in de provincies Kaboul en Kandahar zijn er tal van begeleidingsmaatregelen genomen en worden er projecten nagestreefd door de naties die belast zijn met het bevel in de regio’s « Capital » en « South ».