Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3446

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 11 mei 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Regionale brandweerdienst van Hoei - Ziekenwagens - Interventietijd - Veiligheid van de bewoners - Maatregelen

eerste hulp
brandbestrijding
burgerbescherming
ziekentransport

Chronologie

11/5/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 )
2/7/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3446 d.d. 11 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De regionale brandweerdienst van Hoei is drie weken geleden gestopt met het ter beschikking stellen van twee ziekenwagens die voor een dergelijk groot gebied absoluut noodzakelijk zijn. Bij een ernstig ongeluk zal het voortaan dus vijftien tot twintig minuten duren vooraleer een tweede ziekenwagen ter plaatse kan zijn. Nochtans vormen het aanschaffen van de uitrusting en de indienstneming van het personeel geen probleem.

U moet snel reageren om te voorkomen dat u verantwoordelijk wordt gesteld.

Welke acties zult u ondernemen om een oplossing te vinden voor die rampzalige en spoedeisende situatie?

Antwoord ontvangen op 2 juli 2009 :

Het geachte lid vindt hierna het antwoord op haar vraag:

Krachtens de bepalingen van artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel, behoort het beheer van de ambulances erkend in het 100-systeem tot de bevoegdheid van de minister bevoegd voor Volksgezondheid.