Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3401

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 29 april 2009

aan de minister van Landsverdediging

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) Ė Manoeuvres in GeorgiŽ in mei 2009 - Betrokkenheid van het Belgische leger - Russisch verzet tegen de manoeuvres

NAVO
militaire oefening
GeorgiŽ
Rusland
krijgsmacht

Chronologie

29/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 )
2/6/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3401 d.d. 29 april 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

In het kader van haar programma ďPartnerschap voor de VredeĒ voert de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) van 6 mei tot 1 juni manoeuvres uit in GeorgiŽ. Dertienhonderd soldaten uit negentien landen van de Alliantie zullen eraan deelnemen.

1. Is ons leger hierbij betrokken en hoe?

2. Hoe reageert de minister van Landsverdediging op het Russische verzet en op de vraag om de manoeuvres te annuleren?

Antwoord ontvangen op 2 juni 2009 :

1. België neemt niet deel aan de manoeuvres van de NAVO in Georgië in mei 2009.

2. Voor deze vraag verwijs ik het geachte lid naar de antwoorden geformuleerd door de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken.