Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3400

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 29 april 2009

aan de minister van Landsverdediging

Afghanistan - Nieuwe Amerikaanse strategie - Benaming - gematigde taliban - Analyse van het Belgisch leger

Afghanistan
religieus conservatisme
Verenigde Staten
multinationale strijdmacht
Pakistan

Chronologie

29/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 )
2/6/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3399

Vraag nr. 4-3400 d.d. 29 april 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Verenigde Staten hebben een nieuwe strategie voor Afghanistan ontwikkeld, die de bondgenoten uiteraard niet onberoerd laat. Het gebruik van de term “gematigde taliban” doet vragen rijzen. Dat is des te zorgwekkender omdat de talibanbeweging recentelijk heeft aangekondigd dat de taliban van Pakistan en Afghanistan zich hebben verenigd.

1. Welke analyse maakt het Belgisch leger?

2. Welke gegevens die specifiek betrekking hebben op de aanwezigheid van onze troepen werden ter plaatse verzameld?

3. Wat is onze definitie van een “gematigde taliban”?

4. Wie zal een dergelijk begrip aanwenden?

Antwoord ontvangen op 2 juni 2009 :

Ik verwijs het geachte lid naar de antwoorden geformuleerd door de Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken.