Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3398

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 29 april 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

Palestijnse gebieden - Gaza - IsraŽlische aanval - Gebruikte wapens - Eventuele Belgische betrokkenheid

Palestijnse kwestie
Palestina
IsraŽl
bewapening
wapenhandel

Chronologie

29/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 )
22/6/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3398 d.d. 29 april 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Is BelgiŽ rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken geweest bij de levering van de wapens die in Gaza tegen de burgerbevolking werden gebruikt, hetzij door vergunningen, hetzij via ondernemingen met IsraŽlisch kapitaal die deelnemen aan de handel of het vervoer van wapens vanuit BelgiŽ?

Antwoord ontvangen op 22 juni 2009 :

De vergunningsbevoegdheid op het gebied van wapenexport is sinds 2003 geregionaliseerd. Ik kan dan ook enkel verwijzen naar de Gewesten voor wat betreft informatie over eventueel aan Israël geleverde wapens.

Op mijn initiatief werd met de drie Gewesten een consultatie georganiseerd over de wapenexportpolitiek naar Israël en de bezette gebieden. Dit soort consultaties is voorzien in het samenwerkingsakkoord wapenexport dat overigens ook bepaalt dat de informatie die tijdens zulke consultaties verstrekt wordt, vertrouwelijk blijft.

Tijdens deze consultatie werd met de verschillende gewestregeringen overeengekomen om geen wapenexportlicenties uit te reiken die de militaire capaciteit van de strijdende partijen zou versterken. Daarenboven wordt, gezien broze staakt-het-vuren op het terrein aangedrongen op een zo groot mogelijke waakzaamheid in het verlenen van licenties met bestemming Israël en de bezette gebieden. Tenslotte werd afgesproken dat België, met inbegrip van zijn gefedereerde entiteiten, zich wenst in te schrijven in een gemeenschappelijk Europees standpunt, waarin de vergunnings- en weigeringspolitiek van de EU-partners een belangrijk element vormen.

Ik hecht groot belang aan deze afspraken met de Gewesten en meen dat deze een belangrijk en sterk signaal geven naar alle kampen in het conflict .