Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3286

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 27 maart 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Dwangarbeid - Internationaal Arbeidsbureau (IAB) - Statistieken - Belgische maatregelen en initiatieven - Bijzondere hulp aan sommige landen

slavernij
mensenhandel
Internationaal Arbeidsbureau

Chronologie

27/3/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/5/2009 )
24/7/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3286 d.d. 27 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) heeft statistieken gepubliceerd over de winsten die wereldwijd uit dwangarbeid worden verkregen en stelt voor de samenwerking met de privťsector te versterken.

- Toont BelgiŽ belangstelling voor dit debat over mensenhandel?

- Ligt BelgiŽ aan de basis van initiatieven in het IAB?

De conferentie die in Bahrein van 1 tot 3 maart 2009 over dit thema werd georganiseerd, heeft een beeld gegeven van de omvang van het probleem.

- Zullen wij bijdragen aan de hulp aan sommige landen in het bijzonder?

Antwoord ontvangen op 24 juli 2009 :

België is zeer bezorgd over de gedwongen arbeid in de wereld. In de strijd tegen de mensenhandel heeft België internationale initiatieven genomen, meer bepaald in het kader van de Raad van Europa en in het kader van de Europese Unie. Op binnenlands vlak werden de inspectiediensten gecoördineerd meer bepaald in het kader van de SIRS.

Bij de Internationale Arbeidsorganisatie neemt België regelmatig deel aan debatten over de evolutie van de gedwongen arbeid.

Deze debatten vinden plaats tijdens de Beheerraad van het IAB, in de Commissie van de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsconferentie en aan de hand van een globaal verslag in toepassing van de Verklaring van de IAO inzake de fundamentele principes en rechten op het werk van 1998. Tijdens de Internationale Arbeidsconferentie van juni 2009 werd er een algemeen rapport besproken over gedwongen arbeid. Meer bepaald de praktijken van gedwongen arbeid in Myanmar worden voortdurend nauwlettend in het oog gehouden.België steunt zeer uitgesproken alle door het IAB ondernomen démarches in dit land.

Ik heb het initiatief genomen om in mei een dubbel seminarie met een Belgisch en internationaal luik te organiseren over de problematiek van waardig werk van het huispersoneel. Dit met het oog op het aanvaarden van een nieuwe internationale arbeidsnorm in 2011 die zal worden voorbereid door twee besprekingen gedurende de Internationale Arbeidsconferenties van 2010 en 2011. De praktijken van gedwongen arbeid onder het mom van huishoudelijk werk die in meerdere landen bestaan, moeten aan de kaak worden gesteld. Dit is één van de vaststellingen van het Rapport (IV(1)) van het Internationaal Arbeidsbureau betreffende “waardig werk voor het huispersoneel” dat werd opgesteld met het oog op de Internationale Arbeidsconferentie van 2010. Dit rapport werd zopas verzonden naar de regeringen voor het overleg met de sociale partners tot voorbereiding van deze conferentie.

Mijn administratie heeft geen informatie over de conferentie die heeft plaats gevonden in Bahrein waar u naar verwijst. De Federale Overheidsdienst (FOD) werd niet uitgenodigd om deel te nemen aan deze conferentie, zelfs niet als observator.