Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3285

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 27 maart 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Mensenhandel - Interpol - Personeel beschikbaar voor deze materie - Tekort - Eventuele versterking

mensenhandel
politie
Interpol
politiŽle samenwerking
zwarte handel
Europol
politiŽle samenwerking (EU)
justitiŽle samenwerking
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
georganiseerde misdaad

Chronologie

27/3/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/5/2009 )
9/6/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3285 d.d. 27 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het fenomeen mensenhandel blijft een belangrijke politieaangelegenheid in Europa en in de wereld.

Interpol, dat niet veel middelen heeft, beschikt slechts over twee deskundigen ter zake, wat bijzonder weinig is om een fenomeen van een dergelijke omvang te bestrijden.

- Zou Belgie de politiecapaciteit kunnen versterken?

- Zo neen, kan het de bevoegde instanties van Interpol duidelijk maken dat het noodzakelijk is de middelen te verhogen om die plaag uit te roeien?

Antwoord ontvangen op 9 juni 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder de antwoorden op haar vragen :

Het dient inderdaad onderstreept dat het fenomeen van de mensenhandel een prioritair fenomeen betreft binnen Europa en de rest van de wereld.

Voor wat betreft de vaststelling dat Interpol over onvoldoende capaciteit zou beschikken, kan vooreerst worden aangehaald dat het Interpol team “mensenhandel” werkt binnen een grotere directie.

Het komt eerder en eerst aan die directie toe om mensen en middelen te herverdelen als het werkaanbod "mensenhandel" dit noodzaakt.

Deze afweging komt op de eerste plaats aan de internationale organisatie zelf toe. Vandaag hebben we geen elementen in ons bezit om te veronderstellen dat de beschikbare capaciteit ontoereikend is om de voorziene opdrachten uit te voeren.

Vervolgens is het niet onbelangrijk melding te maken van het feit dat Interpol met Europol werkafspraken maakt voor verschillende criminaliteitsdomeinen. Beide organisaties werken dan ook complementair. Ook voor de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel kwam een dergelijke samenwerking tot stand.

Wat binnen het Europa van de 27 ingezameld wordt als nieuwe tendensen, modi operandi, profielen van slachtoffers mensenhandel (landen van herkomst, exploitatiesectoren....) belandt ook bij Interpol.

Actueel is het Europa van de 27 - en Europol - veeleer betrokken bij grensoverschrijdende onderzoeken van mensenhandel en mensensmokkel. Europol coördineert samen met Eurojust binnen het platform van de analysewerkbestanden (AWF) nagenoeg elk internationaal onderzoek waarbij België partij is. In de Europese Unie (EU) context werken ook de verschillende EU Lidstaten steeds beter bilateraal samen.

Bij onderzoeken van mensenhandel en mensensmokkel die een coördinatie met niet-EU landen vergt, vallen de onderzoekers eerder terug op de vlotte en succesrijke samenwerking met de Belgische verbindingsofficieren. Ook deze bilaterale samenwerking leidt tot mooie resultaten.