Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3284

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 27 maart 2009

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Palestina - Gaza - Wederopbouw - Conferentie van Sharm el-Sheikh - Belgische voorstellen en deelname - Programma's voor gezondheid, wegeninfrastructuur en haven van Gaza - Prioriteiten wederopbouw - Definitie - Betrokkenheid van Hamas

Palestijnse kwestie
Palestina
IsraŽl
economische hulp
ontwikkelingshulp
humanitaire hulp
hulp aan het buitenland
bilaterale hulp

Chronologie

27/3/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/5/2009 )
5/5/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3283

Vraag nr. 4-3284 d.d. 27 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Begin maart 2009 heeft de internationale Gazaconferentie plaatsgevonden. De vijfenzeventig donorlanden hebben 4,5 miljard dollar beloofd, gespreid over twee jaar.

De Europese Unie heeft aangekondigd dat ze het Palestijnse volk in 2009 een bedrag van 554 miljoen dollar zou schenken.

BelgiŽ heeft een bijkomende inspanning van 6 miljoen dollar gedaan, bovenop het bedrag dat in de begroting al is ingeschreven voor hulp aan Palestina.

- Welke voorstellen heeft BelgiŽ in die Conferentie geformuleerd?

- Zal BelgiŽ deelnemen aan het gezondheidsprogramma of aan de reconstructie van de wegeninfrastructuur?

- Is de haven van Gaza, die al tweemaal werd heropgebouwd, belangrijk voor het wederopbouwprogramma?

- Zal met Hamas contact worden opgenomen om de prioriteiten in de wederopbouw vast te leggen? Is dat al gebeurd?

Antwoord ontvangen op 5 mei 2009 :

De Belgische samenwerking met de Bezette Palestijnse Gebieden begon in 2001 met de tekening van een Algemene Overeenkomst. Met betrekking tot het bilaterale programma van de Belgische Samenwerking werkt ons land momenteel samen met de Palestijnse Authoriteit, en niet met Hamas.

Het Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) 2002-2006, dat daaruit voortvloeide, bevat de bilaterale samenwerking tussen de twee landen voor een periode van vier jaar. Deze samenwerking omvatte een groote aantal sectoren. Verschillende projecten en activiteiten in de tertaire gezondheidszorg werden gestart. De projecten ‘Health II : Establishment of a Catheterisation Lab in Shifa Government Hospital and an ICU/CCU at Ramallah Government Hospital’ en ‘Health III : Reinforcement of Tertiary Health Care in Palestinian Territories’ hiervan zijn nog steeds in uitvoering. Het ISP 2002-2006 bevat geen directe samenwerkingsprojecten op het vlak van wegenbouw.

Het huidige Indicatief Samenwerkingsprogramma tussen België en de Palestijnse Authoriteit werd onderhandeld tijdens de Gemengde Commissie van 4 maart 2008. Het bevat de gouvernementele programma’s en bilaterale directe samenwerking tussen België en Palestina voor de periode 2008-2011. In dit programma staan twee sectoren centraal: onderwijs en lokale besturen. Er worden voorlopig, in het Indicatief Samenwerkingsprogramma 2008-2011, geen nieuwe bilaterale samenwerkingsprojecten beoogd op het vlak van gezondheidszorg en wegenbouw.

In 2008 leverde België een bijdrage van negen miljoen euro aan het Pegase fonds van de Europese Commissie. Hiermee werd brandstof betaald voor de electriciteitscentrale van Gaza.