Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3244

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 17 maart 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consumenten - Controles - Follow-up

ministerie
handelsregelingen
bescherming van de consument

Chronologie

17/3/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 )
27/5/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3244 d.d. 17 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik ben bekommerd over de rol van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie inzake consumentenbescherming. Daarom zou ik graag vernemen welke actie werd ondernomen met het oog op de naleving van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Hoeveel controles heeft de FOD Economie in 2008 uitgevoerd? Op welke domeinen? Welk gevolg werd aan die controles gegeven?

Antwoord ontvangen op 27 mei 2009 :

Als antwoord op haar vraag kan ik het geachte lid verwijzen naar het hiernavolgend statistisch overzicht van de controles op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument gedurende het jaar 2008.

Inbreuken op de wet inzake handelspraktijken en de bescherming van de consument


Aantal controles

Aantal pro justitia's

Aantal waarschuwingen

Prijs- en hoeveelheidsaanduiding (art. 2, 3, 4 en 11)

3 173

552

362

Benaming, samenstelling en etikettering (art. 13 tot 21)

407

51

267

Onrechtmatige bedingen (art. 31 tot 33)

415

30

260

Verkoopdocumenten (art. 37 tot 39)

166

23

36

Verkoop met verlies (art. 40 en 41)

107

23

15

Aankondiging van prijskorting (art. 5, 43 en 45)

1 719

123

54

Uitverkoop (art. 46 tot 48)

459

85

45

Opruimingen (art. 49 tot 53)

5 680

241

70

Gezamenlijk aanbod (art. 54 tot 62)

217

22

71

Waardebon (art. 63 tot 68)

101

17

6

Openbare verkopen (art. 69 tot 75)

4

0

0

Afgedwongen aankoop (art. 76)

138

11

3

Verkoop op afstand (art. 77 tot 83)

204

19

18

Kettingverkoop (art. 84)

14

6

1

Verkoop buiten de onderneming (art. 86 tot 92)

187

23

8

Reclame en oneerlijke handelspraktijken (art.94)

761

63

126

Andere wetsbepalingen

566

83

50

Totaal

14 318

1 372

1 392