Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3240

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 17 maart 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

De Post - Liberalisering van de postdiensten - Participatie van de Belgische Staat

postdienst
marktliberalisatie
overheidsbedrijf
richtlijn (EU)
universele dienst
deelneming

Chronologie

17/3/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 )
3/4/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3241

Vraag nr. 4-3240 d.d. 17 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het personeel van De Post heeft van maandag 2 tot woensdag 4 maart 2009 gestaakt omdat er onrust heerst over de liberalisering van de markt in 2011. Die staking is een protest tegen alle maatregelen die in het kader van de reorganisatie van het overheidsbedrijf zijn genomen.

De Post gaat immers door met het reorganisatieprogramma, van de verschillende fasen van de Georoute tot de ingebruikneming van de PostPunten, teneinde tegen 2011 zo efficiŽnt mogelijk te zijn.

We mogen niet vergeten dat de richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de gemeenschap bepaalt dat elk land moet voorzien in een performante universele dienstverlening voor zijn burgers, tegen een schappelijke prijs. Sommigen vrezen dat die doelstelling moeilijk zal kunnen worden bereikt, vooral omdat het gevaar bestaat dat de privťconcurrenten de meest rendabele markten naar zich toe zullen trekken en dat ze de het vuile en dure werk aan de historische operator zullen overlaten.

Welke houding neemt de regering aan ten opzichte van haar participatie in De Post en de liberalisering van de postmarkt in 2011?

Antwoord ontvangen op 3 april 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat het onderwerp van de vraag onder de bevoegdheid valt van Vice- Eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen.