Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3149

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 11 maart 2009

aan de minister van Justitie

Wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven - Veroordelingen - Radicale islamitische bewegingen - Aantallen

islam
religieus conservatisme
terrorisme
overtreding
officiŽle statistiek
buitenlandse staatsburger
strafsanctie

Chronologie

11/3/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009 )
24/7/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3149 d.d. 11 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Personen die zich aan terrorisme bezondigen kunnen hiervoor sinds enige jaren worden veroordeeld op grond van de wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven.

Voorheen konden personen die actief waren in radicaal islamisme echter ook al worden veroordeeld op andere rechtsgronden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel personen werden tot op heden veroordeeld op grond van de wet van 19 december 2003 ? Graag kreeg ik deze informatie met vermelding op jaarbasis van de nationaliteit van de betrokkenen. Indien hun nationaliteit de Belgische is, graag vermelding van hun oorspronkelijke nationaliteit, indien zij de Belgische nationaliteit niet verworven hebben op grond van geboorte uit een Belgische ouder, met vermelding wanneer zij de Belgische nationaliteit verworven hebben en via welke procedure.

2. Hoeveel personen werden veroordeeld sinds 1990 voor feiten die verband houden met de radicaal islamitische beweging, opgedeeld volgens dezelfde criteria als in mijn eerste vraag ?

Antwoord ontvangen op 24 juli 2009 :

Tot op heden werden twaalf personen (al dan niet definitief) veroordeeld op grond van de wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven.

In 2006 : zes personen, waarvan vijf van Marokkaanse nationaliteit, een van Belgische nationaliteit (30 april 2003) van Marokkaanse origine.

In 2007 : drie personen, waarvan twee van Marokkaanse nationaliteit, een van Belgische nationaliteit (20 oktober 1994) van Marokkaanse origine.

In 2008 : drie personen van Belgische nationaliteit (15 april 1997, 19 juni 1997, 22 januari 2002), waarvan een van Algerijnse origine, origine van beide anderen niet gekend.

Er zijn geen inlichtingen beschikbaar met betrekking tot de procedure via dewelke voormelde personen de Belgische nationaliteit verworven hebben.

Antwoord op vraag 2 :

Onvoldoende juiste cijfergegevens beschikbaar.