Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3046

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 20 februari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

Democratische Republiek Congo (DRC) - BelgiŽ - Betrekkingen - Nieuw dynamisme - Stappenplan - Toekomst van de Belgisch-Congolese coŲperatie

Democratische Republiek Congo
diplomatieke vertegenwoordiging
diplomatieke betrekking
ambassade

Chronologie

20/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 )
22/4/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3046 d.d. 20 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De diplomatieke betrekkingen tussen de Democratische Republiek Congo (DRC) en BelgiŽ zijn sinds mei 2008 verbroken. We zijn er onlangs, na verschillende verzoeningspogingen, in geslaagd de dialoog te hervatten.

Er zijn stappen gedaan in de richting van een normalisering van de betrekkingen tussen beide landen. De accreditatie van een nieuwe Belgische ambassadeur in Kinshasa, de heer Dominique Struye de Swielande was een eerste stap, maar er moeten nog andere demarches volgen, bijvoorbeeld de heropening van de twee Belgische consulaten in Congo.

De eerste ministers van de twee landen, Herman Van Rompuy en Adolphe Muzito, zijn erin geslaagd een gemeenschappelijke basis voor overeenstemming te vinden in het belang van beide landen. Ze zijn zich ook bewust van de oorzaken van de problemen in de betrekkingen in de voorbije jaren.

De heren Van Rompuy en Muzito willen de bladzijde omslaan om ďtussen hun landen een permanente, oprechte, open en constructieve dialoog op te starten en te onderhouden, met respect voor de democratische en legitieme instellingen van de twee statenĒ en beloven elkaar ďde samenwerking tussen hun landen een nieuwe dynamiek te gevenĒ

1. Hebben wij een stappenplan voor de nieuwe dynamiek in de betrekkingen tussen de DRC en BelgiŽ?

2. Op welke filosofie zal de samenwerking tussen BelgiŽ en de DRC in de toekomst gebaseerd zijn?

Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

Eerst en vooral lijkt het mij belangrijk om te verduidelijken dat er geen breuk is geweest in de diplomatieke betrekkingen maar wel een terugroeping van de ambassadeur van de Democratische Republiek Congo (DRC).

Sinds de publicatie van de verklaring van beide premiers wordt stelselmatig vooruitgang geboekt bij het aanhalen van onze bilaterale betrekkingen : de nieuwe Belgische ambassadeur in Kinshasa heeft op 12 februari 2009 zijn geloofsbrieven kunnen overhandigen aan President Kabila, terwijl van Congolese zijde op 23 februari 2009 een dossier werd ingediend voor het bekomen van de agrément van de nieuwe Congolese gezant in Brussel. Deze procedure is afgelopen en ik heb op 23 maart 2009 aangekondigd aan mijn Congolese collega dat het agrément werd toegekend.

Van Congolese zijde werd ook principieel ingestemd met de spoedige heropening van beide Consulaten-Generaal in Lubumbashi en Bukavu. Ten slotte zal binnenkort ook werk gemaakt worden van de organisatie van het zogenaamde ‘Comité des partenaires’, dat uitvoering moet geven aan de engagementen aangegaan in het kader van het Indicatief Samenwerkingsprogramma. Zonder dat van een ‘feuille de route’ in strikte zin sprake is, moet het duidelijk zijn dat van beide zijden stapsgewijs en vastberaden gewerkt wordt aan een duurzame redynamisering van de relaties

Ik verwijs hiervoor naar de door u geciteerde gemeenschappelijke verklaring van de beide premiers, die heel goed de filosofie samenvat waarop de samenwerking gebaseerd zal worden.