Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2965

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 5 februari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Islam - Extremisten - MoskeeŽn die als ďgevaarlijkĒ bekendstaan - Lijst - Criteria

islam
religieus conservatisme
godsdienstige groep
staatsveiligheid

Chronologie

5/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 )
22/4/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2965 d.d. 5 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Er zijn in BelgiŽ ongeveer 403.000 moslims. Specialisten gaan ervan uit dat een vierde van hen de moskeeŽn bezoekt.

Officieel zijn er in BelgiŽ 328 moskeeŽn, verspreid over het hele land.

Als gevolg van de gebeurtenissen van de jongste jaren (IsraŽlisch-Palestijns conflict, terrorismebestrijding,...) verlopen de betrekkingen tussen de moslimgemeenschap en de andere gemeenschappen van dit land soms in een erg gespannen sfeer.

De diensten van de Belgische Veiligheid van de Staat ramen het aantal moslimextremisten in BelgiŽ op ďmaximum 2%Ē, of ongeveer 8000 van de 403.000 moslims die op het Belgisch grondgebied wonen. Die evaluatie is gemaakt op basis van de verschillende rapporten van het comitť I.

Volgens het Comitť I is een extremist iemand die radicale maatregelen om politieke doeleinden te bereiken ondersteunt, die racistisch, autoritair of totalitair is en wiens opvattingen in strijd zijn met de rechten van de mens en van de democratie.

De moskeeŽn zijn soms voedingsbodems voor het islamisme.

- Weten wij welke moskeeŽn als ďgevaarlijkĒ bekendstaan?

- Als een dergelijke lijst bestaat, op basis van welke criteria is hij dan opgesteld?

- Als een dergelijke lijst bestaat, bevat hij dan het profiel van die moskeeŽn (adres, nationaliteit, ...) en kunt u ons die lijst dan bezorgen?

Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Ik zou willen stellen dat de term “gevaarlijke” moskeeën een verkeerde term betreft. In sommige gebedshuizen zijn een aantal personen en groeperingen actief die door hun extremistisch discours een radicaliserende invloed hebben op de gelovigen. Deze personen en de moskeeën waarin zij actief zijn, zijn gekend bij de politie en worden lokaal opgevolgd door de Federale Gerechtelijke politie en de lokale politie.

Dit is tevens het gevolg van het plan radicalisme, dat door het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid werd goedgekeurd. Doel van dat plan is juist om die imams en prekers te identificeren en er een lijst van op te stellen, om aan de bevoegde (bestuurlijke en/of gerechtelijke) overheden de meest aangewezen maatregelen voor te stellen. Aan dit plan werken de betrokken Belgische diensten mee (Federale en lokale politie, ADIV, Veiligheid van de Staat, Crisiscentrum van de regering...), zowel op federaal als op lokaal vlak.

Binnen de politiediensten bestaat er evenwel geen formele nationale lijst waarin de moskeeën worden geïnventariseerd.