Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2964

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 5 februari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Storm van 24 en 25 januari 2009 - Hulp aan Frankrijk - Belgische hulp

weer en wind
hulp aan getroffenen
natuurramp
Frankrijk

Chronologie

5/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 )
18/3/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2964 d.d. 5 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Na de hevige storm die eind januari 2009 het noorden van Spanje en het zuidwesten van Frankrijk heeft geteisterd, hebben verschillende Europese landen middelen gestuurd om de wegens de omvang van de ramp overstelpte Franse nooddiensten ter hulp te snellen.

In Duitsland, Engeland en Portugal werden hulpteams gemobiliseerd om samen met de Franse technici zo snel mogelijk het elektriciteitsnet te herstellen.

De Belgische civiele bescherming werd in dergelijke situaties al uitgestuurd : noodhulp aan landen geteisterd door aardbevingen, overstromingen, mariene verontreiniging of andere rampen van grote omvang.

1. Heeft BelgiŽ middelen gestuurd om Frankrijk te helpen?

2. Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Er zijn geen Belgische middelen ingezet tijdens en na het noodweer, aangezien er geen hulpaanvraag werd ingediend door de Franse autoriteiten.

Ik kan u evenwel meedelen dat mijn diensten ten allen tijde op de hoogte waren van de precaire situatie in Frankrijk op 24 en 25 januari 2009: alle nodige informatie werd op regelmatige basis door de bevoegde Franse autoriteiten verspreid naar alle Europese Lidstaten via het zogenaamde MIC (Monitoring and Information Centre) van de Europese Commissie.