Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2962

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 5 februari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

IsraŽlisch-Palestijns conflict - IsraŽlische operatie in Gaza - Top van Sharm el Sheikh van 18 januari 2009 - Belgische aanwezigheid - Verslag van de Europese deelnemers aan de andere leden van de Europese Unie - Beslissing over Gaza

IsraŽl
Palestijnse kwestie
VN
topconferentie
Palestina

Chronologie

5/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 )
20/3/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2962 d.d. 5 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De heer Nicolas Sarkozy, president van de Franse Republiek, heeft op zondag 18 januari 2009 samen met zijn Egyptische ambtgenoot, de heer Hosni Moebarak, een internationale top over Gaza voorgezeten.

De secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties (OVN), de heer Ban Ki-moon, en de staats- of regeringsleiders van onder meer Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, ItaliŽ, de Tsjechische Republiek, Turkije en JordaniŽ hebben die minitop bijgewoond.

Die top was georganiseerd om akte te nemen van het IsraŽlische eenzijdige bestand en de volgende fasen van het Egyptische vredesplan te steunen.

1. Heeft een Belgische minister aan die top kunnen deelnemen?

2. Hebben de leiders van de verschillende Europese landen verslag uitgebracht bij de andere leden van de Europese Unie?

3. Werden er voor Gaza concrete beslissingen genomen?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2009 :

De eerste minister, de heer Ehud Olmert, heeft president Sarkozy, kanselier Angela Merkel, eerste minister Gordon Brown, eerste minister José Luis Rodriguez Zapatero en eerste minister Mirek Topolanek, die de Europese Unie voorzit, uitgenodigd op een geïmproviseerde mini-top in Jeruzalem op 18 januari 2009. De uitnodiging werd verstuurd als vervolg op de bijeenkomst die door de Egyptische president Hosni Moubarak georganiseerd werd in Sharm-el-Sheikh om het unilaterale staakt-het-vuren te consolideren. België heeft aan geen enkele van deze bijeenkomsten deelgenomen. Het voorzitterschap en onze Europese partners hebben ons geïnformeerd dat ze van de gelegenheid van hun aanwezigheid in Jeruzalem gebruik hebben gemaakt om bij Israel aan te dringen op een snelle terugtrekking uit Gaza en de opening van de grensovergangen om humanitaire hulp binnen te laten.