Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2875

van Anne-Marie Lizin (PS) d.d. 28 januari 2009

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Palestina - Gaza -Belgische humanitaire hulp - Bilaterale samenwerking - Noodhulp - Gestorte bedragen - Draaiboek

Palestina
Palestijnse kwestie
humanitaire hulp
ontwikkelingshulp
noodhulp
bilaterale hulp

Chronologie

28/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
27/2/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2874

Vraag nr. 4-2875 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Belgische regering heeft in het begin van 2009 500.000 euro vrijgemaakt voor voedselhulp om tegemoet te komen aan de humanitaire noodtoestand in de Gazastrook. Humanitaire organisaties zoals UNWRA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) en OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) hadden daartoe opgeroepen.

Is die voedselhulp in de Gazastrook terechtgekomen?

In welke vorm en langs welke weg is de voedselhulp in Gaza terechtgekomen?

BelgiŽ heeft in maart 2008 een overeenkomst over hulp aan Palestina gesloten, ondertekend door de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking, de heer Charles Michel, en de Palestijnse minister voor Planning, de heer Samir Abdullah.BelgiŽ zal in het kader van dat akkoord in de komende vier jaar 86 miljoen euro vrijmaken.

Het grootste deel van dat bedrag (50 miljoen euro) zal rechtstreeks aan de Palestijnse Autoriteit worden uitbetaald in het kader van de bilaterale samenwerking. Het saldo (39 miljoen euro) zal worden gebruikt voor de financiering van dringende acties, voedselhulp en voor steun aan de agentschappen van de Organisatie van de Verenigde Naties (OVN) en sommige niet-gouvernementele organisaties (NGO) die in Palestina actief zijn.

Welk bedrag heeft Palestina al gekregen?

Welke planning wordt gevolgd om de overeenkomst verder uit te voeren?

Werd de 500 000 euro voor voedselhulp afgenomen van het saldo dat voor de dringende acties is bestemd?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2009 :

De 500 000 euro voedselhulp wordt uitgevoerd door het Wereldvoedselprogramma (WFP) en is al op het terrein in Gaza, aangezien deze organisatie werkt met prefinanciering op basis van toezeggingen.

Voor wat betreft noodhulp, voedselhulp en transitiehulp werd tot hiertoe meer dan 11,5 miljoen euro uitgegeven, volgens de tabel hieronder.


2007

2008

TOTAL

Transition : UNRWA

-

2 999 975

2 999 975

Aide d’urgence :

- UNRWA

- OXFAM-Sol

- FOS

 

1 500 000

1 107 114

525 975

 

1 000 000

998 068

 

2 500 000

2 105 182

525 975

Aide alimentaire :

- UNRWA

- PAM

 

1 500 000

-

 

1 232 000

700 000

 

2 732 000

700 000

TOTAL

4 633 089

6 930 043

11 563 132

De beloofde 500 000 euro voedselhulp zal worden meegeteld voor het saldo van de toegezegde noodhulp- en voedselhulpfinanciering.