Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2874

van Anne-Marie Lizin (PS) d.d. 28 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

Palestina - Gaza -Belgische humanitaire hulp - Bilaterale samenwerking - Noodhulp - Gestorte bedragen - Draaiboek

Palestina
Palestijnse kwestie
humanitaire hulp
ontwikkelingshulp
noodhulp
bilaterale hulp

Chronologie

28/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
22/6/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2875

Vraag nr. 4-2874 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Belgische regering heeft in het begin van 2009 500.000 euro vrijgemaakt voor voedselhulp om tegemoet te komen aan de humanitaire noodtoestand in de Gazastrook. Humanitaire organisaties zoals UNWRA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) en OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) hadden daartoe opgeroepen.

Is die voedselhulp in de Gazastrook terechtgekomen?

In welke vorm en langs welke weg is de voedselhulp in Gaza terechtgekomen?

BelgiŽ heeft in maart 2008 een overeenkomst over hulp aan Palestina gesloten, ondertekend door de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking, de heer Charles Michel, en de Palestijnse minister voor Planning, de heer Samir Abdullah.BelgiŽ zal in het kader van dat akkoord in de komende vier jaar 86 miljoen euro vrijmaken.

Het grootste deel van dat bedrag (50 miljoen euro) zal rechtstreeks aan de Palestijnse Autoriteit worden uitbetaald in het kader van de bilaterale samenwerking. Het saldo (39 miljoen euro) zal worden gebruikt voor de financiering van dringende acties, voedselhulp en voor steun aan de agentschappen van de Organisatie van de Verenigde Naties (OVN) en sommige niet-gouvernementele organisaties (NGO) die in Palestina actief zijn.

Welk bedrag heeft Palestina al gekregen?

Welke planning wordt gevolgd om de overeenkomst verder uit te voeren?

Werd de 500 000 euro voor voedselhulp afgenomen van het saldo dat voor de dringende acties is bestemd?

Antwoord ontvangen op 22 juni 2009 :

Ik zou het geachte lid willen verwijzen naar het antwoord van de minister van

Ontwikkelingssamenwerking.