Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2104

van Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) d.d. 3 december 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Brandweer - Corps van de gemeente Baarle-Hertog - Mogelijke verdwijning - FinanciŽle impact en impact op de veiligheid

brandbestrijding
grensoverschrijdende samenwerking
Nederland

Chronologie

3/12/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-493
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2731

Vraag nr. 4-2104 d.d. 3 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar verluidt zou de geachte minister op woensdag op 3 december 2008 een onderhoud hebben met zijn Nederlandse ambtscollega mevrouw Guusje Ter Horst. Een van de gespreksthema's is het dossier van het opzetten van een gezamenlijke brandweer voor de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.

Daar heerst grote ongerustheid rond bij de brandweermensen en de bevolking van Baarle-Hertog. In de eerste plaats leidt het herleiden van twee korpsen tot ťťn tot een verminderde bezetting en een verminderde brandweerzorg voor de bevolking van Baarle-Hertog/Nassau en Zondereigen.

Daarnaast zijn er ook onduidelijkheden rond de financiŽle impact voor de bevolking van Baarle-Hertog. Uit de jaarverslagen blijkt de gemiddelde kost voor de brandweer Baarle-Hertog/Zondereigen 51 000 euro op jaarbasis te zijn. De kost in Baarle-Nassau steeg de laatste jaren van 400 000 euro naar circa 500 000 euro. Omgerekend betekent dit, in de huidige situatie, per inwoner Baarle-Hertog gemiddeld 24 euro per jaar, per inwoner Baarle-Nassau gemiddeld 80 euro. Een fifty/fifty verdeling van de kosten van een eengemaakt korps zou met andere woorden kunnen leiden tot een sterke stijging van de kosten, die op de bevolking van Baarle-Hertog worden verhaald.

Vandaar mijn vragen :

1. Steunt de geachte minister de plannen voor een eengemaakt brandweerkorps (en daarmee de verdwijning van een eigen korps in Baarle-Hertog) ?

2. Wat is de stand van zaken in dit dossier ?

3. Welke gevolgen heeft een eengemaakt corps voor de brandweerzorg en de veiligheid van de bevolking in de betrokken gemeenten ?

4. Wat is de verdeelsleutel voor het verdelen van de kosten van een eengemaakt corps tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau en welke impact heeft dat op de jaarlijkse kosten per inwoner ?